Index
Profil
Náš tím
Kontakt

Náš tím
 

PartneriJUDr. Peter Bianchi, advokát, zástupca pre ochranné známky a dizajny
1972 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1972 – 1993 vysokoškolský pedagóg, Slovenská technická univerzita Bratislava, Ústav vynálezcovstva a priemyselného práva. Postgraduálne štúdium patentového práva. Odborné články z oblasti práva duševného vlastníctva, vysokoškolské skriptá
1993 – 1995 Úrad Priemyselného vlastníctva SR, Legislatívno-právny odbor
Študijné pobyty: Európsky patentový úrad, Nemecký patentový úrad
1996 – advokát
jazykové znalosti: anglický, nemecký a ruský jazyk
kontakt: bianchi@bmt.sk
JUDr. Marián Malach, advokát
1973 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1973 - 1990 podnikový právnik so zameraním na obchodné, občianske a pracovné právo s bohatými skúsenosťami v procesnom zastupovaní
1990 - advokát
jazykové znalosti: nemecký a maďarský jazyk, komunikácia aj anglickom jazyku
kontakt: malach@bmt.sk

JUDr. Adriana Tomanová, advokátka
1988 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1993 - 1999 kolektívna správa autorských práv, právne a medzinárodné vzťahy
2000 - advokátka
jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk
kontakt: tomanova@bmt.sk

Asociovaní advokáti

Mgr. Marcel Baker

Mgr. Marcel Baker - asociovaný advokát
2008 - advokát
2004 - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
študijné pobyty v USA a v Nemecku
jazykové znalosti: anglický a nemecký jazyk
kontakt: baker@bmt.sk


JUDr. Eva Malachová

JUDr. Eva Malachová – asociovaný advokát
2008 - advokát
2005: - Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
jazykové znalosti: anglický a taliansky jazyk
kontakt: malachova@bmt.sk


Index Profil Náš tím Kontakt